пошук контакти ru en
 • +38 (057) 784-19-19 ООО "ТД "ТЕРМОЛАЙФ-УКРАИНА" (Украина, СНГ)
 • +38 (057) 784-19-01 ПРАО "ТЕРМОЛАЙФ"
 • +42 (023) 530-19-92 TERMOLIFE s.r.o. (EU)

  ПОЛІТИКА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

Політика екологічної безпеки при виробництві мінеральної вати компанією Термолайф

Політика підприємства ПРАТ «Термолайф» у сфері екології спрямована на:

 • вдосконалення системи екологічного менеджменту підприємства;
 • підтримання високого рівня екологічного іміджу підприємства;
 • розробку й реалізацію ефективних заходів щодо зниження негативного впливу на навколишнє середовище в результаті діяльності підприємства.

Відповідальним за впровадження Системи екологічного менеджменту (СЕМ) є генеральний директор ПРАТ «Термолайф».

Керівництво організації бере на себе зобов'язання щодо реалізації політики у сфері екології, а також щодо забезпечення ресурсами, необхідними для результативного та ефективного функціонування СЕМ підприємства та аналізу функціонування СЕМ.

ПРАТ «Термолайф» за власною ініціативою, у рамках сфери своєї діяльності та відповідно до вимог стандарту ISO 14001 бере на себе зобов'язання:

 • з охорони навколишнього середовища;
 • з економії енергетичних і сировинних ресурсів;
 • з постійного поліпшення своєї екологічної діяльності;
 • з інформування зацікавлених сторін про свою діяльність у сфері охорони навколишнього середовища та якість готової продукції з екологічної точки зору.

ПРАТ «Термолайф» зобов'язується виконувати вимоги законодавства України та інші вимоги, що належать до екологічних аспектів підприємства, для досягнення стійкого розвитку й підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства.

Для реалізації Політики у сфері екології керівництвом підприємства визначені основні напрямки:

 • зниження обсягів споживання природних ресурсів на одиницю продукції;
 • мінімізація негативного впливу виробничих процесів на навколишнє середовище;
 • попередження виникнення аварійних ситуацій з екологічними наслідками;
 • постійна робота з персоналом для підвищення його компетентності, обізнаності в питаннях охорони навколишнього середовища.

Реалізація завдань політики підприємства у сфері екології гарантується залученням усього персоналу ПРАТ «Термолайф».

Дотримання принципів проголошеної екологічної політики є обов'язковим для всіх працівників підприємства, незалежно від виконуваних функцій і посад, які вони обіймають.

Минераловатная продукція "Термолайф" ТМ
Ми працюємо, вдосконалюємося і розвиваємося для Вас!
Створення та супровід сайту - Q-WEB
3